Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες

Ενοικιάσεις λεωφορείων για Συλλόγους
 
 
Μεταφορές Προσωπικού Εταιρειών
 
Μεταφορές για κάθε είδους Κοινωνικές Εκδηλώσεις και Συναυλίες
 
Μεταφορές από και προς ξενοδοχεία, αεροδρόμια και λιμάνια
 
Οργάνωση οδικών  εκδρομών συλλόγων, σχολείων
 
Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού – εξωτερικού
 
Μεμονωμένα πακέτα εκδρομών
 
 
Σχολικές Εκδρομές
 
Μεταφορές Γάμων και Βαπτίσεων